De boer and partners real estate Belgium
De boer and partners real estate Belgium
De boer en partners real estate Belgiumreal estate business in Belgium
Home For sale For rent Contact Services
nederlandse-vlag (1K)BE-NLBE-FRfrance-flag (1K)
X
Search by searchterm
ex. swimming pool
X
Street Nr
Zip Community
X
Zip
X
Objectnr.:

This is a 4 digit number,
you'll find it back
in detailpage ex.: 1234
sometimes followed by a 2 character code:
Ex. 1234 AB

You live abroad and consider moving to Belgium?

De Boer & Partners Real Estate Group with 7 offices in the area around Antwerp - Turnhout will be your best partner in your search for the right property to buy or rent.

Already in the beginning of the '90-s we had an office in the Far East to guide many Dutch expats living in Hong Kong with their move back into Europe (Belgium).

Now, with more than 30 years of experience in the up-market real estate business in Belgium, we have assisted many people with their international move into Belgium.

Whether you are looking for a trendy apartment in the heart of the city of Antwerp or for a mansion in the residential "green" countryside around the city our network of offices can show you a wide range of possibilities.

All our 7 offices are well equipped to offer you the service you are looking for while searching "long distance" for property.

  • more than 30 years experience
  • fully qualified, multi-lingual agents, originating from the area they work in
  • divers portfolio with over 600 available properties
  • wide networks in all fields you may need while moving to Belgium
  • etc., etc.

Don't hesitate to contact one of our offices for all information about available properties you will find on our websites: www.realestatebelgium.be, www.immobilierbelgique.eu or www.deboerenpartners.beFollow us on: Volg ons op Facebook

DISCLAIMER


De Boer & Partners Immobiliën Groep en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.deboerenpartners.be. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De Boer & Partners Immobiliën Groep en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de De Boer & Partners Immobiliën Groep website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch De Boer & Partners Immobiliën Groep, noch Whise (beheerder van de site De Boer & Partners Immobiliën Groep) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.

Verklaring rond het privacy-recht (Bescherming van de persoonlijke levensfeer)
Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. Er worden geen cookies gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen en er zal geen enkele informatie bijgehouden worden behalve diegene nodig voor de administratie van de webserver. Alle persoonlijke informatie meedegedeeld in het antwoordformulier zal enkel bijgehouden worden om ons toe te laten uw vragen te beantwoorden. De informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en niet doorgegeven worden aan andere organisaties.